Sunday, September 27, 2009

Penulisan Dalam Bahasa Kelantan - Kaedah T


Penulisan Dalam Bahasa Kelantan "Kaedah T" (PBKKT)

Klik di sini untuk Jadual Ringkasan PBKKT.

Pengenalan

Kawan-kawan semua, di sini saya mahu ketengahkan cara untuk membuat ejaan yang lebih mudah, supaya bahasa Kelantan boleh ditulis, dibaca dan difaham dengan lebih mudah. Ini amat berguna untuk orang Kelantan yang mahu menggunakan Bahasa Kelantan itu sendiri, juga untuk mereka yang mahu belajar memahami atau bercakap dengan menggunakan Bahasa Kelantan.

Masalah
Masalah dalam penulisan Bahasa Kelantan dengan menggunakan Huruf Rumi adalah kerana kekurangan yang terdapat pada set Huruf Rumi itu sendiri. Antara lain, untuk mengeja dan membuat ayat dalam Bahasa Kelantan Huruf Rumi mempunyai masalah yang berikut:

1. Huruf Rumi tidak mempunyai huruf 'Ghain' seperti dalam Huruf Jawi atau Arab, yang mana ia amat diperlukan untuk banyak perkataan Bahasa Kelantan. Biasanya huruf ini digantikan dengan gabungan huruf 'gh', sebagai contoh "ghukah", "ghumoh", tetapi penulisan akan menjadi lebih panjang dan tidak kemas.

2. Banyak perkataan dalam ayat Bahasa Kelantan mempunyai 'sabdu'. Huruf Rumi tidak mempunyai kemudahan ini, kecuali dengan menulis huruf yang terlibat sebanyak 2 kali. Akan tetapi ini akan menjadi amat janggal kerana kebanyakan 'sabdu' tersebut berlaku di permulaan perkataan. Sebagai contoh "ssini", "ppalo".

3. Bunyi untuk huruf 'e' yang istimewa banyak dalam perkataan Bahasa Kelantan, seperti dalam perkataan-perkataan "kawe", "dale", "Kelate" perlu dibezakan supaya ianya lebih mudah dibaca, disebut dan difahami.

4. Bunyi untuk huruf 'o' yang juga istimewa, seperti mana dalam perkataan "ho" (ya), "ko" (kah), "so" (satu), juga elok dibezakan. Walau bagaimana pun ini tidak begitu perlu kerana perkataan-perkataan ini lebih mudah untuk diagak dan dibiasakan.

5. Bunyi huruf untuk hujung Bahasa Melayu "ir" dan "il" juga perkataan "toksir" tidak dapat dieja dengan jelas dalam tulisan Rumi, kerana dalam Bahasa Kelatan ia disebut dengan istimewa tanpa bunyi 'R' atau "L".

6. Nada "Hamzah" mati dalam banyak perkataan Kelantan tidak dapat ditulis, sebagai contoh bagi perkataan "hidup", "huruf", "tubik"

Penyelesaian
Untuk masalah-masalah pengejaan tersebut, di bawah ini ialah penyelesaiannya:
1. Untuk huruf 'Ghain', gunakan '§' (Alt+0167) atau '/'. Contoh: §ukah, §umoh atau /ukah, /umoh.
2. Untuk 'sabdu' gunakan '^' sebelum huruf yang terlibat. Contoh: ^sini, ^palo
3. Untuk 'e' istimewa, gunakan 'è' (Alt+0232) atau '#'. Contoh: kawè o§è Kelatè atau kaw# o/e Kelat#

1 hingga 3 tersebut sudah cukup untuk penulisan biasa, akan tetapi jika mahu lebih terperinci lagi, bolehlah amalkan 4 hingga 6 di bawah juga. Cuma jika belum biasa lagi, penulisan dengan nombor 5 dan 6 boleh buatkan kita lebih keliru.

4. Untuk 'o' istimewa, gunakan 'ö' (Alt+0242) atau '*' atau 'o' biasa. Contoh Nök tido doh kö? atau N*k tid* d*h k*?
5. Untik 'i' istimewa, gunakan 'ï' (Alt+0239) atau '|'. Contoh: toksï, banyok pasï atah katï.
6. Untuk banyak perkataan yang berakhir dengan 'p', 'f', 't', 'b' dan lain-lain, perkataan ini biasanya habiskan dengan "Hamzah" yang di tanda dengan " ' ". Contoh: hidu', huru' tubi'.

Nota: Alt+0167, bermaksud dengan menekan kunci ALT (tanpa lepas), tekan nombor 0,1,6,7 pada papan-kunci nombor (numeric keypad) dan baru lepaskan kunci ALT tadi. Pasti kan ini dilakukan pada waktu "NumLock" aktif.

Huruf alternatif '/', '#' boleh juga digunakan kerana untuk pengguna komputer riba yang papan-kunci nombornya berkongi dengan papan kunci utama, ia akan menjadi agak susah untuk sentiasa mengaktif dan menyahaktifkan fungis NumLock tersebut. Saya sendiri lebih suka untuk menggunakan huruf alternatif ini, kerana ianya lebih mudah dan cepat.

Sebagai contoh yang lebih lengkap, saya akan tulis keterangan ini dalam Bahasa Kelantan pula.

--- --- ---
Penulisan Dalam Bahasa Kelantan "Kaedah T" (PBKKT)

Pengenal#
Wahai demo, saing-saing hok baco blog kaw# ni, ni kaw# nok /oyat lagu mano nok sen# ejo pekato# Bahaso Kelat#, biar mudoh nok tulih, nok baco d# nok p#h# Bahaso Kelate kito ni. Ni biar ^guno kalu nok guno Bahaso Kelat# kito, o/e lain hok nok belajar pong mudoh nok p#h#, mudoh nok belajar ^kecek Kelat#

Masaaloh

Masaaloh nok tulih Bahaso Kelate deng# hu/up /umi ni sebab hu/up /umi tu sedi/i ku/e. Antaro masaaloh dio ialah:

1. Hu/up /umi takdok hu/up 'Ghain' supo dal# Jawi atau Arab. Sed#k# hu/up ni m#m# keno guna banyok untuk ^ngejo perkato# Bahaso Kelat#. Sekalo, hu/up ni o/e paka 'gh', contohnyo "ghukah", "ghumoh", tapi jadi panj# d# tok com#.

2. Banyok perkato# Bahaso Kelat# ado 'sabdu'. Hu/up /umi tokleh nok tulih, kalu nok tulih keno buat 2 kali hu/up tu, tapi napok pelik pulok, sebab banyok sabdu ni duk ^dep# perkato#. Contohnyo "ssini", "ppalo".

3. Bunyi hu/up 'e' spesel banyok dal# perkato# Bahaso Kelat#, contohnya dal# perkato# "kawe", "dale", "Kelate", ni nok keno ^bezo biar mudoh nok baco, nok sebut d# nok p#h#.

4. Hok bunyi hu/up 'o' spesel, mac# dal# perkata# "ho" (ya), "ko" (kah), "so" (satu), pong moleknyo kito wat ^bezo jugok. Tapi hok ni tok perlu sangat sebab perkato# ni mudoh nok agok d# mudoh boleh biaso sebut deng# hu/up biaso.

5. Hok hujung Bahaso Melayu "ir" d# "il', "toksir" pong ^gitu jugok, ni ^semo tak leh nok ejo ^betul deng# /umi, sebab dal# Bahaso Kelat# spesel, tok ^bunyi hu/uk 'R' deng# 'L' dio tu.

6. Bunyi "Hamzoh" mati dal# banyok perkato# Kelat# tokleh nok tulih ^molek deng# ejo# /umi, contoh "hidup", "huruf", "tubik"

Penyelesaiy#

Nok selesaik# masaaloh ^ngejo tu, kito wat ^gini:
1. Untuk hu/up 'Ghain', kito guno '§' (Alt+0167) atau '/'. Contoh: §ukah, §umoh atau /ukah, /umoh.
2. Untuk 'sabdu' kito guno '^' sebelum hu/up dio. Contoh: ^sini, ^palo.
3. Untuk 'e' spesel, kito guno 'è' (Alt+0232) atau '#'. Contoh: kawè o§è Kelatè atau kaw# o/e Kelat#.

Hok 1 sapa 3 tu cukup doh untuk nok tulih biaso. Tapi kalu nok lebih detail lagi untuk buleh tulih se/upo hok kito sebut, bolehlah buat dari nombor 4 ko 6 ^bowoh ni getek. Cumo kalau tok beso lagi, hok nombor 5 deng# 6 tu boleh buat kito koho pening atau konpius.

4. Untuk 'o' spesel, kito guno 'ö' (Alt+0242) atau '*' atau 'o' biasa. Contoh Nök tido kö?
5. Untik 'i' spesel, kito guno 'ï' (Alt+0239) atau '|'. Contoh: toksï, banyok pasï atah katï.
6. Banyok perkato# hok hujung dio 'p', 'f', 't', 'b' d# hok lain-lain, perkato# ni biasonya kalu sebut, tok ^bunyi hu/up hujung tu, tukar deng# hu/up 'Hamzoh" pulok, guno tando " ' ". Contoh, hidu', hu/u',tubi'

Nota: Alt+0167 tu maksudnyo tek# ALT jang# lepah, tek# 0, 1, 6, 7 kat numeric keypad (buk# kat keyboard utamo), lepah tu ba/u lepah kunci ALT tu. Keno ingat, "NumLock" keno "on" ba/u ^jadi.

Kalu nok mudoh, guno hu/up alternatif '/', '#' jah pong boleh jugok. Sebab kalu guno laptop, numeric keypad dio duduk ^dal# keyboard biaso (kongsi) jadi susoh nok keno tek# 'Function' untuk aktivate dengan de-activate "NumLock" tu. Sayo sedi/i pung suko guno hu/up duo ni jah.

Lepah lepah ni kalu ado ca/o hok molek lagi kito boleh tamboh dal# Kaedoh-T ni, kalu koho sen# koho /ama o/e guno, koho famos la Bahaso Kelat# kito.

Seki#, wassalam.

::truemax
8 Syawal 1430H